Doanh nghiệp

THACO chính thức trở thành chủ sở hữu mới của ‘Emart Việt Nam’

Cuối tháng 9 vừa qua, Emart Hàn Quốc và THACO đã hoàn tất giao dịch và THACO chính thức trở thành chủ sở hữu mới của Emart Việt Nam.