Vấn đề

Tràn lan cấp Giấy đi đường: ‘Cứ ai mua cá là được cho Giấy của chợ Yên Sở’

Người bán hàng bị phát hiện dùng Giấy đi đường không đúng quy định cho biết: “Cứ ai mua cá của chủ hộ có ki-ốt sẽ được cấp cho Giấy đi đường có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở”.