Clip: Bị tố dàn dựng cảnh con đứng dưới nắng nóng: Người mẹ nói gì?

Admin

Nhận sai khi thêu dệt nội dung để con ở cổng trường đứng nắng vì bức xúc việc cô giáo phê bình học sinh đến sớm, nhưng phụ huynh khẳng định không dàn dựng vụ việc.

[embed][/embed]