Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có hơn 2300 đại biểu

Ngày 7/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức “Gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chương trình nghệ thuật “Thi đua là yêu nước”.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ, thông tin về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X)

Tới dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đồng chí Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Thanh Lâm - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cùng đại diên các Bộ, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội cùng về dự họp đông đủ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X phát biểu tại buổi gặp gỡ thông tin báo chí)

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; Đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025; Tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; Tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; Tạo động lục mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.

Ban tổ chức và các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm)

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 và10/12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X có 2.300 đại biểu về dự.

Cùng với đó là Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội được diễn ra vào 20 giờ, ngày 9/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

 Chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong 75 năm qua, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1948, đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây, nêu bật những thành tựu phát triển đất nước. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua.

Trung Kiên