Đề xuất 2 kịch bản để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi

Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Du lịch Tp.HCM đã đề xuất 2 kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp, tái khởi động khi hết dịch.