Bàn giải pháp khôi phục và thúc đẩy lữ hành phát triển

Diễn đàn “Lữ hành Việt Nam 2021 - Giải pháp khôi phục và phát triển” nhằm góp phần chuyển đổi Du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế số, hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp lữ hành chuyển đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo phương châm “vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục và phát triển” đưa Du lịch Việt Nam nhanh chóng trở lại vị trí của ngành kinh tế mũi nhọn.