Hội chợ ảo "LifeStyle Vietnam 2020" sẽ diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 28/12

Hội chợ ảo "Lifestyle Việt Nam 2020" sẽ diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 28/12 tại website https://lifestyle-vietnam.com. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sẽ được đặt trong không gian văn hóa hiện đại, đa phương tiện.