Hội LHPN Việt Nam: Ra mắt Bộ nhận diện truyền thông ‘Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII’

Hoàng Huyền

Theo Hội LHPN Việt Nam, Bộ nhận diện truyền thông này có thể giúp đồng bộ và thúc đẩy nhận thức của nhân dân và phụ nữ về sự kiện lớn này của đất nước.

Hội LHPN Việt Nam: Ra mắt Bộ nhận diện truyền thông ‘Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII’-dulichgiaitri.vn

Ngày 18/6, Hội LHPN Việt Nam chính thức ra mắt Bộ nhận diện truyền thông Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Bộ nhận diện truyền thông này được thiết kế dành cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và có thể tham khảo sử dụng cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh.

Theo Hội LHPN Việt Nam, Bộ nhận diện truyền thông này có thể giúp đồng bộ và thúc đẩy nhận thức của nhân dân và phụ nữ về sự kiện lớn này của đất nước.

Hội LHPN Việt Nam: Ra mắt Bộ nhận diện truyền thông ‘Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII’-dulichgiaitri.vn

Bằng cách sử dụng một cách nhất quán trên mọi vật liệu có thể: Làm rõ khẩu hiệu của Đại hội là "ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN" tới đông đảo phụ nữ và người dân trong cả nước; tạo nên sự công nhận và tin cậy, chuyên nghiệp của Hội trong các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời trao quyền tới các cá nhân, tập thể có chức năng tuyên truyền Đại hội sử dụng tài liệu.

 

 

THANH THANH/phunuthudo.vn