Hơn 2.000 cuộc gọi đến ‘đường dây nóng về mua bán người’

Hoàng Huyền

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2021, Đường dây nóng Tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người đã tiếp nhận 2.129 cuộc gọi, trong đó 1.830 cuộc gọi cung cấp thông tin, 274 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, 25 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân.

đường dây nóng về mua bán người

Hơn 2.000 cuộc gọi đến ‘đường dây nóng về mua bán người’-dulichgiaitri.vn
Đường dây nóng Tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người)

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đường dây nóng về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, Cục Trẻ em (Bộ LĐTB&XH) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng), Ban Tuyên giáo (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của Đường dây nóng 111.

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của Đường dây nóng phòng, chống mua bán người giai đoạn 2015-2020, Kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2021-2025 đã được đánh giá, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với giai đoạn mới của chương trình phòng, chống mua bán người.

Từ khi Đường đây nóng bắt đầu hoạt động đến hết tháng 9/2021, Đường dây nóng tiếp nhận 21.046 cuộc gọi, trong đó có 16.130 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người, 4.495 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, 421 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ cho 457 nạn nhân.

Theo Đại tá Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2015-2020 đã có sự chủ động, đáp ứng được yêu cầu kịp thời, cấp bách trong phản ứng vụ việc liên quan đến phòng, chống, hỗ trợ nạn nhân của mua bán người.

Tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, để đảm bảo điều kiện cho hoạt động phối hợp trong giai đoạn tới, Bộ Công an sẽ cử cán bộ có năng lực, bố trí về thời gian và điều kiện đảm bảo cho công tác phối hợp liên ngành; Phối hợp và trực tiếp thực hiện các hoạt động xác minh, giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, phổ biến luật pháp, điều tra, xử lý tội phạm mua bán người…

Giai đoạn 2021-2025, các cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành trong hoạt động của đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua, bán người nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, đặc biệt trong tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị liên ngành ở Trung ương và địa phương để đường dây nóng hoạt động một cách hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kết nối và hỗ trợ của đường dây nóng đối với nạn nhân bị mua bán…

 

 

Hoàng Anh/tiengchuong.chinhphu.vn