Nghề báo mang một sứ mệnh cao cả

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, báo chí đã và đang phải thực hiện nhiệm vụ “kép”. Đó là vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa phải đảm bảo nguồn thu kinh tế để tồn tại. Làm thế nào để thực hiện thành công nhiệm vụ “kép" trong bối cảnh kinh tế báo chí vô cùng khó khăn, là vấn đề lớn đặt ra với không ít cơ quan báo chí.