Nghệ sĩ Quyền Linh đề xuất ý tưởng kích cầu du lịch Việt Nam

Ngày 02/7/2020, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh đã tiếp nghệ sĩ Quyền Linh đến thăm và đề xuất ý tưởng kích cầu du lịch Việt Nam qua chuyến đi của các nghệ sĩ tại TCDL.