Những điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động 2019

Trong Bộ luật lao động 2019 về hợp đồng lao động có rất nhiều điểm mới mà người lao động (NLĐ) cần phải biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân.