Thành lập mạng lưới ‘ứng cứu’, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Hoàng Huyền

Mạng lưới đóng vai trò là một tổ chức liên ngành, giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng có nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh, thu thập thông tin về các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…

Thành lập mạng lưới ‘ứng cứu’, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng-dulichgiaitri.vn
Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, nội dung lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em trên môi trường mạng. Ảnh minh họa)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng bao gồm: Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT (Cơ quan điều phối Mạng lưới); Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm có sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Báo chí; Báo Vietnamnet; Ban Công tác Thiếu nhi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; Hội Bảo vệ Trẻ em Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Công ty cổ phần Viễn thông FPT; Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC; Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Công ty Cổ phần VNG; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; Tổ chức Plan International Việt Nam; Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam; Tổ chức ChildFund Việt Nam; Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững (MSD).

Mạng lưới đóng vai trò là một tổ chức liên ngành, giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Mạng lưới có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể gồm: Đẩy mạnh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tiếp nhận phản ánh, thu thập thông tin về các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; tổng hợp, phân loại và điều phối các thành viên Mạng lưới xử lý các phản ánh, thông tin về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, nội dung lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Mạng lưới cũng tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tham gia xây dựng và vận động thực hiện Bộ quy tắc ứng xử, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; kết nối với các mạng lưới bảo vệ trẻ em quốc tế nhằm nâng cao hình ảnh Việt Nam trong hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tư vấn, đề xuất chính sách, quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

 

 LP/chinhphu.vn