Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình làm việc với các sở, ngành về việc thực hiện dự án - Ảnh: VGP/Lưu Hương