Từ 1/2 người giúp việc được kí hợp đồng lao động

Từ 1/2 người giúp việc được kí hợp đồng lao động

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, từ 1/2/2021, chủ nhà khi thuê người giúp việc phải ký hợp đồng bằng văn bản. Đây là quy định cần thiết để 2 bên có bằng chứng thỏa thuận về những việc phải làm và quyền lợi được hưởng khi xảy ra tranh chấp.