Từ tháng 4/2021 sẽ dùng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

So với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành, mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh...