Xăng dầu tiếp tục tăng giá, xăng RON5-III giá 16.479 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh này, từ 15h ngày 26/12, xăng E5 RON 92 tăng 389 đồng/lít; RON 95 III tăng 472 đồng/lít; dầu tăng 330-484 đồng; dầu hỏa tăng 911 đồng/lít; dầu mazút tăng 330 đồng/kg.