“Kích hoạt” du lịch Thái Nguyên

Hoàng Huyền

Thái Nguyên là địa phương có tiềm năng, có thị trường nhưng thiếu cách làm nên du lịch chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn. Do đó, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, đẩy mạnh truyền thông quảng bá bằng những ý tưởng mới, lạ, tận dụng công nghệ… sẽ góp phần “kích hoạt” du lịch Thái Nguyên lên tầm cao mới.

Các vấn đề này đã được các đại biểu bàn thảo tại Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch vừa được diễn ra tại Thái Nguyên mới đây.