Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần 

Hoàng Huyền

Vào hồi 2h52 ngày 7/8 nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần lúc ở tuổi 89, tại Hà Nội, theo tin từ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Lễ viếng, truy điệu, an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau